Ο Θεσμός 

Στις μέρες μας, η αλλαγή του κλίματος αποτελεί το μεγαλύτερο  πρόβλημα του 21ου αιώνα.
 
Είναι ένα πρόβλημα πολυδιάστατο, πολυσύνθετο, με καθοριστικές επιπτώσεις, στη καθημερινή μας ζωή.
Για την προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης σύγχρονων πολυσύνθετων προβλημάτων, όπως αυτό της Καταστροφής του Περιβάλλοντος, είναι αναγκαία η ύπαρξη συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

Αυτό έρχεται να προτείνει ο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» που έχει στόχο την αφύπνιση και ενεργοποίηση όλων των συμμετόχων, πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών, για την υποστήριξη δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον και μπορούν να αξιολογηθούν, έτσι ώστε, κάθε χρόνο, να πραγματοποιείται καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δράσεων που γίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους, Πολιτεία, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ενεργών Πολιτών.

Όλοι μαζί !

Δράσεις για τον ενεργό πολίτη, την επιχείρηση, την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση μετατρέπουν τον «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  σε πλατφόρμα δραστηριοποίησης για όλους!

Γιατί το Περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας !
banner